Usnesení č.3

Usnesení obce Chobot

ze schůze zastupitelstva konané dne 21.4.2017

Usnesení č. 3

Dáno na vědomí rozpočtové opatření č.3/2017 obecnímu zastupitelstvu

a  schváleno starostou p. Kadlecem J.

Svaz tělesně postižených – příspěvek 500,- kč Schváleno všemi přítomnými zastupiteli

Ověřovatelé zápisu: Kvasní,Kubátová

Vyvěšeno: 21.4.2017

Sejmuto:

 

 

 

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné

Česká obchodní inspekce zahájí ve středu 10. května 2017 od 13. do 14.30 hod. bezplatnou poradenskou a informační službu pro občany. Tato služba bude zajišťována vždy druhou středu v měsíci v  budově Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 1520 (vedle ZŠ TGM), v kanceláři č. dveří 307.

Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce

Pozvánka

Na schůzi zastupitelstva konané dne 17.3.2017 v 18.00 hodin v sídle obecního úřadu.
Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze zastupitelstva

3. Kontrola usnesení

4. Volba ověřovatelů

5. Podání informace z porady starostů okresu Strakonice

6. Návrhy akcí na dalších 5 let

7. Různé záležitosti týkající se obce

8. Různé záležitosti týkající se obce

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr
Kadlec Josef – starosta obce

Vyvěšeno dne 10.3.2017 
Sejmuto