Pozvánka na schůzi zastupitelstva konané dne 3. 2. 2017 v 18.00 hodin v sídle obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze zastupitelstva

3. Kontrola usnesení

4. Volba ověřovatelů

5. Grant pro hasiče

6. Příprava podkladů pro SOB Blatná – kalendář na rok 2018

7. Rozpočtový výhled na rok 2019-2024

8. Různé záležitosti týkající se obce

9. Zástupce obce na setkání starostů okresu Strakonice s krajem

10. Usnesení

11. Závěr
Kadlec Josef – starosta obce

Vyvěšeno dne 20.1.2017
Sejmuto

PTAČÍ CHŘIPKA – INFORMACE Státní veterinární správy

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.

Více viz dokument(pdf).