Pozvánka na schůzi zastupitelstva konané dne 27. 12. 2016 v 18.00 hodin v sídle obecního úřadu

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze zastupitelstva

3. Kontrola usnesení

4. Volba ověřovatelů

5. Schválení rozpočtu

6. Schválení rozp. opatření

7. Informace z katastrálního úřadu

8.Zpráva finančního a kontrolního výboru

9. Různé

10. Diskuze a závěr

 

Kadlec Josef – starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 03.12.2016
Sejmuto

Tisk Tisk