Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce

Pozvánka

Na schůzi zastupitelstva konané dne 17.3.2017 v 18.00 hodin v sídle obecního úřadu.
Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze zastupitelstva

3. Kontrola usnesení

4. Volba ověřovatelů

5. Podání informace z porady starostů okresu Strakonice

6. Návrhy akcí na dalších 5 let

7. Různé záležitosti týkající se obce

8. Různé záležitosti týkající se obce

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr
Kadlec Josef – starosta obce

Vyvěšeno dne 10.3.2017 
Sejmuto

Tisk Tisk