- Chobot a Újezd u Skaličan - https://www.obecchobot.cz -

Strategický plán obce

Chobot_SRD_finale_podpisy [1]

Zastupitelstvo Obce Chobot schválilo dne 13. dubna 2018 nový „Strategický rozvojový dokument Obec Chobot na období 2018 – 2023“. Dokument byl zpracován, projednán a schválen v rámci realizace projektu „Zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí SOB“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817.