- Chobot a Újezd u Skaličan - https://www.obecchobot.cz -

Svazek obcí Blatenska – oznámení o zveřejnění

Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu [1] a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.