- Chobot a Újezd u Skaličan - https://www.obecchobot.cz -

Veřejná vyhláška a návrh změny č. 1 ÚP Chobot

Veřejná vyhláška s oznámením data projednání Změny č. 1 ÚP Chobot:
VV – oznámení o projedn ZM1 Chobot [1]

Textová část návrhu změny ÚP:
Výrok – změna č. 1 ÚP Chobot – výrok – pro zVP [2]
Odůvodnění – změna č. 1 ÚP Chobot – odůvodnění – pro zVP [3]
Srovnávací text – změna č. 1 ÚP Chobot – text s vyznačením změn – zVP_doplnění pořizovatel [4]

Grafická část návrhu změny ÚP:
Výkres základního členění území – změna č. 1 ÚP Chobot – výkres základního členění území – pro zVP [5]
Hlavní výkres – změna č. 1 ÚP Chobot – hlavní výkres – pro zVP [6]
Výkres širších vztahů – změna č. 1 ÚP Chobot – výkres širších vztahů – pro zVP [7]
Koordinační výkres – změna č. 1 ÚP Chobot – korodinační výkres – pro zVP [8]
Legenda – změna č. 1 ÚP Chobot – legenda – pro zVP [9]