PTAČÍ CHŘIPKA – INFORMACE Státní veterinární správy

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.

Více viz dokument(pdf).

Archiv úřední desky (2001-2010)

Výsledek hospodaření za rok 2010
  …Více

Závěrečný účet DSO 2009
  …Více

Závěrečný účet obce za rok 2009
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více

Zpráva o výsledku přezkumu hosp. 2009
  …Více

Audit SOB 2009
  …Více

Závěrečný účet SOB 2009
  …Více

Závěrečný účet 2008
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více

Rozpočtové opatření 2009
  …Více

Přezkum hospodaření za rok 2008
  …Více

Dílčí přezkoumání 2008
  …Více

Usnesení 2009
  …Více

  …Více
  …Více
  …Více
  …Více

Rozpočet 2009
  …Více

Usnesení 2008
  Více
  Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více
  …Více

Obecně závazná vyhláška č.3
  …Více

Usnesení 2007
  …Více

Usnesení 2005
  …Více
  …Více

Obecně závazná vyhláška 2/2003
  …Více

Obecně závazná vyhláška č.2
  …Více

Obecně závazná vyhláška 1/2001
  …Více