VV – oznámení o vydané Změně č. 1 ÚP Chobot – nabytí účinnosti

Oznámení o vydané změně č.1 Územního plánu Chobot

úplné znění UP Chobot po změně 1 – textová část

úplné znění UP Chobot po změně 1 – koordinační výkres

úplné znění UP Chobot po změně 1 – výkres

veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

úplné znění UP Chobot po změně 1 – hlavní výkres

úplné znění UP Chobot po změně 1 – výkres základního členění

územízměna č. 1 ÚP Chobot – textová část – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – výřez z koordinačního výkresu – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – výrez z koordinačního výkresu – legenda – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – koordinační výkres – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – výkres základního členění území – pro vydani (1)

změna č. 1 ÚP Chobot – výkres základního členění území – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – výkres širších vztahů – pro vydani

změna č. 1 ÚP Chobot – hlavní výkres – pro vydani