Pokyn č. 2 hejtmana Jihočeského kraje – ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Pokyn_hejtmana_JcK_c.2_k_vycleneni_volnych_ubytovacich_kapacit_v_JcK
Zapis_z_jednani__hejtmana_JcK_se_starosty_obci_k_provedeni_UV_c.207
Priloha_c._1_Pokynu_hejtmana_c.2__UV_207_-_2022_ubytovaci-kapacity-v-krajich-vse
Priloha_c._2_Pokynu_hejtmana_c.2__Stanoveni_poctu_vysidlenych_osob_ubytovanych_v_obcich_zarizeni
Dopis_starostum_k_uvolneni_ubytovani
Priloha_k_zapisu_typy_ubytovaci