Veřejná vyhláška a návrh změny č. 1 ÚP Chobot

Veřejná vyhláška s oznámením data projednání Změny č. 1 ÚP Chobot:
VV – oznámení o projedn ZM1 Chobot

Textová část návrhu změny ÚP:
Výrok – změna č. 1 ÚP Chobot – výrok – pro zVP
Odůvodnění – změna č. 1 ÚP Chobot – odůvodnění – pro zVP
Srovnávací text – změna č. 1 ÚP Chobot – text s vyznačením změn – zVP_doplnění pořizovatel

Grafická část návrhu změny ÚP:
Výkres základního členění území – změna č. 1 ÚP Chobot – výkres základního členění území – pro zVP
Hlavní výkres – změna č. 1 ÚP Chobot – hlavní výkres – pro zVP
Výkres širších vztahů – změna č. 1 ÚP Chobot – výkres širších vztahů – pro zVP
Koordinační výkres – změna č. 1 ÚP Chobot – korodinační výkres – pro zVP
Legenda – změna č. 1 ÚP Chobot – legenda – pro zVP